O našej škole

Jazyková škola LEWA

 

Lewa jazyková škola začala svoju činnosť v máji 2018. Jej zakladateľkou a zároveň lektorkou je Mgr. Zuzana Čupková Šarlinová, ktorá má v oblasti výučby anglického jazyka bohaté dvanásťročné skúsenosti zdokonaľované aj niekoľkoročným pobytom v anglicky hovoriacich krajinách.

Krédom jazykovej školy LEWA je nie len pasívne vyučovať anglický jazyk, ale predovšetkým dosiahnuť také jazykové zručnosti, ktoré by klienti po absolvovaní štúdia vedeli efektívne využívať v osobnej kariérnej oblasti, ako aj v bežnej komunikácii.

Zámerom jazykovej školy LEWA je pomôcť klientom odbúrať stres z rozprávania, zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach a poskytnúť jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom základy gramatiky anglického jazyka. Je nevyhnutné pripomenúť, že učiť sa anglicky jazyk v rodnej zemi bez gramatickej prípravy jazyka je nedostatočné a zároveň je dôležité si uvedomiť, že len zodpovedný prístup a chuť do učenia Vám prinesú radosť a úspech zo štúdia zvoleného jazyka.

Prednosťou spôsobu výučby anglického jazyka v jazykovej školy LEWA je metóda, prostredníctvom ktorej vyučovacie hodiny prebiehajú výlučne v anglickom jazyku. Nie, nemusíte sa báť, aj začiatočník porozumie. Lektorka má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a vie Vám zaručiť, že už po prvej vyučovacej hodine budete odchádzať prekvapený a spokojný.

Vyučovanie prebieha v malých skupinkách (5-12) študentov, čo zaručuje efektivitu výučby. Pri výučbe anglického jazyka sa zameriavame na 5 základných oblastí, ktoré zahŕňajú: gramatiku, písanie, čítanie, porozumenie, konverzácia. Dôležité je nezanedbať ani jednu z nich. Pri štúdiu cudzieho jazyka sú všetky zložky dôležitým atribútom finálneho výsledku.

Našim mottom je „dbať na kvalitu nie bažiť po kvantite“.

Máte záujem u nás pracovať? Ste kvalifikovaný lektor anglického alebo nemeckého jazyka?
Pošlite nám svoj životopis na e-mail: lewa@lewajs.sk