Certifikáty

Certifikáty.

Absolvovaním kurzov od Beginner až po advanced a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej skúšky, má klient možnosť získať "Certificate of Proficiency“.

Certifikát je dokladom o absolvovaní kurzu, ktorým vie klient svoje znalosti z anglického jazyka preukázať napríklad pre potreby zamestnávateľa. Certifikát nie je dokladom o štátnej záverečnej skúške, ani dokladom potrebným k prijímacím skúškam na vysokú školu.

Podmienkou je, aby klient absolvoval minimálne 50% vyučovacieho procesu t. zn., že ak klient už má základné znalosti anglického jazyka, predpokladá sa, že vynechá levely v skupine beginner, musí však nastúpiť minimálne na úroveň level intermediate a ukončiť kurzy levelom advanced. V inom prípade nie je možné zložiť skúšku a získať certifikát.